Centrum voľného času, Kysucký Lieskovec

Centrum voľného času, Kysucký Lieskovec

Kysucký Lieskovec 208
02334 Kysucký Lieskovec
IČO: 42061211

Informácie o inštitúcii Centrum voľného času, Kysucký Lieskovec


O NÁS

 

Centrum voľného času Kysucký Lieskovec bilancuje...

V druhom roku svojho pôsobenia sa môže centrum voľného času prezentovať úspešnými výsledkami. Svojím programom vypĺňa voľný čas detí a mládeže. Nielenže splnilo svoje predsavzatia na rok 2009, ale aj niektorými aktivítami rozšírilo ponuku minuloročných záujmových útvarov, ktoré sú z oblasti kultúry a umenia, jazykovej výučby, športu, výpočtovej techniky a informatiky a iné. Ide o novootvorené záujmové útvary ako fotografický krúžok, capoeira, nohejbal, poľovnícky krúžok, Hiezdičky – záujmový útvar určený pre deti z materskej škôlky.

Osvedčila sa prázdninová činnosť v klubovni a v telocvični, taktiež letný tábor v Bojniciach,

v ktorom si mohli deti po školskom roku oddýchnuť, zapojiť sa do rôznych hier a športových aktivít, pri ktorých si  upevnili zdravie a priateľské vzťahy v kolektíve.

 

CVČ počas celého roku 2009 organizovalo pre deti  a mládež aj  viaceré mimoškolské aktivíty.

Zorganizovalo  nielen domáce  výlety/ Poznaj svoje hlavné mesto Bratislavu, Orloj v Starej Bystrici,.../, ale aj zahraničné zájazdy, napr. Viedeň,  spoznávanie starobylých pamiatok stovežatej Prahy, 10 dňový  letný tábor v Lignane Sabbiadore v Taliansku.  Život a históriu zahraničných veľkomiest mohli tak spoznávať nielen deti a mládež do veku 30 rokov, ale i iné osoby,ako napr. rodičia a starí rodičia..

 

CVČ podporuje iniciatívy smerujúce k vytváraniu účinného vplyvu s cieľom ochrany detí a mládeže pred negatívnymi vplyvmi, taktiež rozširuje svoje preventívne aktivity v boji proti drogám, rozbieha inovatívne prístupy v práci s deťmi a mládežou. Vytvára priestor na vyjadrenie názorov mladých ľudí k horúcim témam o drogovej závislosti, ale aj pre mládež s negatívnymi skúsenosťami za pomoci policajného zboru a psychológa.

Zamestnanci CVČ v Kysuckom Lieskovci majú veľkú radosť z deti, ktoré čim ďalej, tým viac navštevujú priestory a rôzne ponúkané akcie CVČ a sú právom na ne hrdí, je to predsa naša budúcnosť.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

CVČ Kysucký Lieskovec
Kysucký Lieskovec, č. 208
023 34


Tel.: 041 / 4231 177
Mail: cvckys.lieskovec@centrum.sk

Riaditeľ: Mgr. Magdaléna Trubanová, 0918 875 703
Pedagóg, Ekonóm: Ing. Anna Kuljovská, 0917 395 296

Kde nás nájdete?

Zobrazit